e coat robot

E-COAT Robot

  • Mã sản phẩm: E- Robot
  • Tình trạng: Còn hàng
  • Lượt xem: 396
Dòng tự động
• Có được một sản phẩm hoàn hảo với độ dày phù hợp đồng nhất.
• Tốc độ sản xuất nhanh
• Hoàn toàn đồng bộ với các công cụ ngược lại
• Khay nạp bột và bơm bột cùng một chỗ

Sản phẩm khác