Tính thân thiện với môi trường của bột sơn

Sơn bột: Thân thiện môi trường
Chúng tôi không sản xuất bột sơn có chứa các chất màu chì độc hại.

Vậy màu xanh lá cây như thế nào?
Sản phẩm Sơn bột có nhiều lợi ích về môi trường. Một lớp phủ bột được làm bằng nguyên liệu, tương tự như các lớp phủ khác, nhưng không có dung môi hữu cơ. Kết quả là không có sự phóng thích dễ bay hơi các hợp chất hữu cơ (VOCs) vào khí quyển trong quá trình thi công. Ngoài ra, vì không có dung môi được yêu cầu với bột, có một giảm nguy cơ hỏa hoạn trong quá trình bảo quản và vận chuyển.
Các phương pháp độc đáo của việc áp dụng một lớp phủ bột cho phép sản phẩm dung môi miễn phí được áp dụng trong một quy trình sơn; Bất kỳ bột thừa được thu thập và sử dụng lại. Quá trình sơn sơn bột cho kết quả sử dụng cao, lãng phí thấp và chi phí áp dụng cho kinh tế.