Dòng sản phẩm bột sơn

Công ty sơn tĩnh điện BÌnh Tây tự tin tiến bước để trong tương lai phấn đấu một trong những nhà sản xuất bột sơn hàng đầu Việt Nam với 5 dòng sản phẩm chính:
  1. GH, GP:  Sản phẩm sơn bóng cao cấp trong nhà hoặc ngoài trời.
  2. MH, MP: Sản phẩm sơn mờ cao cấp trong nhà hoạc ngoài trời.
  3. WH, WP: Sản phẩm sơn nhăn cao cấp trong nhà hoặc ngoài trời.
  4. SH, SP: Sản phẩm sơn cát cao cấp trong nhà hoặc ngoài trời.
  5. CH, CP: Sản phẩm sơn kim loại, trộn gỗ cao cấp trong nhà hoặc ngoài trời.