Định Hướng Phát Triển

Công ty Cổ Phần Công Nghệ Sơn Bình Tây thành lập với định  hướng phát triển như sau:


 
  • Sản phẩm chất lượng cao, đúng tiêu chuẩn kỹ thuật.
  • Vận hành hiệu quả, cho năng suất cao
  • Thoả mãn các yêu cầu của khách hàng
  • Luôn phấn đấu cải tiến mọi mặt để trở thành đối tác đáng tin cậy
  • Xây dựng đạo đức kinh tế và môi trường