Bảo quản bột sơn Bình Tây

  • cach thuc bao quan luu kho bot son

    CÁCH THỨC BẢO QUẢN, LƯU KHO BỘT SƠN

    19-06-2017 Bột sơn tĩnh điện phải được vận chuyển và lưu kho đúng cách. Thông thường, bột sơn phải được bảo vệ chống lại nhiệt độ cao, độ ẩm hoặc nước, nhiễm bẩn bởi vật lạ (như các loại bột khác, rác, bụi,..)